0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

موتور اتومبیل از سه قسمت اساسی تشکیل شده است:

سیلندر، سرسیلندر، کارتر

سیلندر، هسته مرکزی موتور است!

با انفجار سوخت در سیلندر، نیروی محرکه اتومبیل تامین می شود

موتور ایده آل آن است که دارای سیلندر به شکل استوانه کامل و پیستونی به شکل

استوانه کامل و هم اندازه با سیلندر باشد تا بدون لقی در سیلندر حرکت رفت و برگشتی

کند

سیلندرها استوانه‌های توخالی هستند که محل بالا و پایین رفتن پیستون می‌باشند.

چگونگی و کیفیت سطح داخلی سیلندرها که در تماس با پیستون است بسیار مهم

است. 

صیقلی بودن سطح داخلی سیلندر به خاطر کم کردن اصطکاک میان پیستون و جداره سیلندر است.

4 وظیفه سیلندر: 

تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی

تبدیل انرژی حرارتی به فشار

تبدیل فشار به نیرو

تبدیل نیرو به کار و حرکت پیستون

 ماشین کاری سیلندر در درجه حرارت محیط کارخانه انجام می شود. اما موتور در حرارت خیلی بالاتر و در چند صد درجه سانتی گراد کار می کند. اگر فقط پوسته سیلندر در معرض حرارت زیاد قرار گیرد چندان مسأله ای ایجاد نمی کند؛ ولی سیلندر جزئی از یک مجموعه فلزی است که بدنه نامیده شده و در اثر گرما انبساط غیر متقارن پیدا می کند و تنش های حرارتی ایجاد شده اثر انبساطی ناهمگون در سیلندر باقی می گذارد

برای کم کردن پیچش سیلندر در اثر تنش ناشی از بستن پیچ های سرسیلندر، کارخانه های اتومبیل سازی روش های صحیح بستن سرسیلندر را معیّن می کنند. محکم کردن بیش از اندازه پیچ های سرسیلندر باعث پیچیده شدن سیلندر می گردد. از طرف دیگر شل بستن آن باعث عدم آب بندی محفظه عملیّاتی و نشتی گاز و دود و سوختن واشر سرسیلندر و بروز خطرات دیگر می شود. بنابراین لازم است پیچ های سرسیلندر را طبق اندازه و با روش صحیح، با آچار تورک متر سفت کنند.

 

انواع سیلندر:

1-سیلندر با بوش جداشدنی (تر)

2-سیلندر با بوش جدانشدنی (خشک):پس از ریخته گری بلوکه سیلندر، داخل سیلندرها که کوچکتر از اندازه حقیقی ریخته گری شده، با دقّت زیاد تراشکاری و سپس آب کاری می شود. این سیلندرها را که همراه بلوکه سیلندر ماشین کاری و آب کاری می کنند، سیلندر با بوش سر خود یا جدانشدنی و یا سیلندر خشک می گویند.

علت کاربرد اصطلاح خشک در سیلندر آن است که دیواره سیلندر با ضخامت معیّنی که دارد (حدود 3 میلی متر) به طور مستقیم با آب خنک کاری تماس ندارد. این نوع سیلندرها به هنگام تعمیر تراشیده شده به قطر ان ها اضافه می شود و به ناچار باید یک سری پیستون هم با اندازه بزرگ تر تهیه گردد.

یک پیستون در داخل هر سیلندر توسط چند رینگ پیستون فلزی در شیار ماشین در اطراف سطح خارجی آن نصب شده.

فضای بین پیستون و سیلندر، با استفاده از رینگ‌های پیستون که در شیارهایی بر روی سطح خارجی پیستون قرار می‌گیرند، آب‌بندی می‌شود تا از نشت هوا به بیرون از سیلندر و نشت روغن به داخل آن جلوگیری شود.

آرایش خطی سیلندر، به این ترتیب است که، تمام سیلندرها در یک بلوک دقیقا در یک راستا پشت سر یکدیگر قرار گیرند. به این نوع از چیدمان در سیلندرها آرایش خطی گفته می شود. بیشتر موتورهای 4 سیلندر دنیا  به این ترتیب قرارگیری موجود هستند

بلوک سیلندر چیست:

 بلوک سیلندر بعنوان یک قسمت اصلی موتور است و یک پایه فلزی محکم و یکپارچه برای تمام قطعات در  موتور مورد استفاده قرار می گیرد  در  داخل بلوک  سیلندر  استوانه های تو خالی بنام سیلندر وجود دارد که پیستون در داخل ان استوانه ها حرکت رفت و برگشت خود را انجام می دهد شکل بلوک سیلندر بستگی به نوع موتور دارد از  لحاظ سیستم  خنک کننده   در سطح  بالای ان سرسیلندر بسته می شود که دارای سوراخها و مجاری متعددی بوده که این مجاری به طور کلی مجاری اب و روغن و تایپت ها می باشد

قسمت پایین بلوک که به ان کارتل متصل می شود محفظه میل لنگ گفته می شود که در انجا میل لنگ توسط کپه های به بلوک سیلندر  متصل  می شود در قسمت جلوی بلوک  محل قرار گرفتن سینی جلو که در داخل ان زنجیر و دنده میل لنگ و دنده میل سوپاپ  قرار دارند قسمت عقب بلوک درانتهای  میل لنگ  فلایویل  متصل شده  که عمل  انتقال نیروی موتور به سیستم انتقال قدرت را انجام می دهد قطعاتی که به بلوک سیلندر متصل می شود عبارتند از واتر پمپ – پمپ بنزین – سینی جلو پایه فیلتر روغن و یک سری قطعات دیگر که اغلب برای آب بندی این قطعات از واشر استفاده می شود.

 

ماشین کاری سیلندر در درجه حرارت محیط کارخانه انجام می شود. اما موتور در حرارت خیلی بالاتر و در چند صد درجه سانتی گراد کار می کند. اگر فقط پوسته سیلندر در معرض حرارت زیاد قرار گیرد چندان مسأله ای ایجاد نمی کند؛ ولی سیلندر جزئی از یک مجموعه فلزی است که بدنه نامیده شده و در اثر گرما انبساط غیر متقارن پیدا می کند و تنش های حرارتی ایجاد شده اثر انبساطی ناهمگون در سیلندر باقی می گذارد


نماد اعتماد