راهنمای خرید اقساطی با چک

شرایط پذیرش چک:

 • عدم چک برگشتی (حتی یک فقره) از صاحب چک (استعلام کد ملی صاحب دسته چک)
 • چک می بایستی صیاد (طرح قدیم یا طرح جدید بانک مرکزی) داشته باشد و چک های قبل شناسه صیاد قابل پذیرش نمی باشد.
 • حضور صاحب چک با دسته چک مربوطه در محل فروشگاه چک(ها) هنگام خرید الزامی می باشد.
 • اگر صاحب چک فرد دیگری است می بایستی خریدار پشت چک را ضمانت کند.
 • تایید مدارک احراز شغلی خریدار و یا صاحب چک (فیش حقوقی کارمندان، جواز کسب کاسبان، برگه تاکسیرانی رانندگان تاکسی، فیش حقوقی بازنشستگان)
 • تایید مدارک احراز محل سکونت خریدار و یا صاحب چک (سند مسکونی، اجاره نامه)
 • برای چک شهرستان، می بایستی یک ضامن معتبر ساکن تهران پشت چک را ضمانت کند.

نحوه پرداخت:

 • صدور یک فقره چک نهایتا ۴ماهه با کارمزد ماهیانه ۳ درصد
 • قیمت کالا ها بر اساس خرید اقساطی اعلام می گردد.

نحوه مراجعه و مراحل خرید:

 • فرم اطلاعات در این بخش را تکمیل و ارسال نمایند و منتظر تماس کارشناسان ما باشند.
 • جهت استعلام قیمت کالا ها برای خرید اقساطی حتما قسمت اطلاعات صاحب چک می بایستی تکمیل گردد.