0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

  • هزینه مصرف بسیار پایین
  • ۲۵دلار به ازای هر باک(هزینه یک باک سوخت هیدروژنی ۸۰ دلار و هزینه یک باک بنزین بدون سرب ۵۰ دلار)
  • امنیت و سرعت سوختگیری بالا
  • عدم خطر انفجار و  عدم مشکلات مربوط به ذخیره سازی و حمل ونقل
  • ۶۰ درصد مایع این سوخت (electriq)، آب است(نگهداری هیدروژن)

نماد اعتماد