0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

وظیفه‌ ی طبق چرخ جلو اتصال دادن چرخ به خودرو است

در طبق چند عدد بوش وجود دارد، این بوش‌ها ممکن است خراب

شوند و خرابی آنها باعث گیجی فرمان، سر و صدا و لاستیک

سایی می‌شود. البته خراب شدن بوش بهترین حالت موجود است،

چرا که تنها با جایگزین کردن بوش‌های معیوب با بوش نو مشکل

خودرو برطرف خواهد شد اما برخی اوقات لازم است تا کل طبق

تعویض شود.


نماد اعتماد