0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

وظیفه سیبک سیستم تعلیق (جلوبندی):

فراهم آوردن امکان حرکت نرم خودرو در هنگام عبور از سطوح ناهموار

هنگامی که شما فرمان خودرو را به یک جهت می چرخانید، سیبک فرمان این حرکت را

به چرخ ها منتقل می کند و از طرفی حرکت در جهت بالا و پایین، سبب می شود تا در

هنگام حرکت خودرو در دست اندازها و سطوح ناهموار، چرخ ها از انعطاف پذیری مورد

نیاز بهره مند شوند.به همین علت است که وجود هر گونه اشکال در سیبک به طور

مستقیم در سیستم تعلیق و فرمان خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

علائم خرابی سیبک خودرو

  • لرزش فرمان حین حرکت و در هنگام چرخاندن فرمان
  • خلاصی بیش از حد فرمان
  • کشیده شدن فرمان به یک سمت
  • عدم بازگشت فرمان به موقعیت اصلی خود پس از چرخش
  • شنیده شدن صدا تق تق در هنگام عبور از دست انداز
  • کم شدن میزان فرمان پذیری خودرو
  • عدم حرکت خودرو در خط مستقیم و ایجاد انحراف در حین حرکت
  • سائیدگی در چرخ های جلو

نماد اعتماد