0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

وظیفه حفظ نرمی، رطوبت و خنک کنندگی جعبه دنده و چرخ دنده ها را دارد!

در حالت کلی بعد از طی کردن ۳۰ هزار کیلومتر،نیاز ب تعویض داره!

 بر خلاف روغن موتور نمی سوزد و در صورت نشتی رنگ قرمز دارد.

تنها راهکار چک کردن روغن مراجعه به تعمیرکار  است

نشانه های نیاز به تعویض روغن گیربکس (روغن جعبه دنده، واسکازین):

١-تعویض دنده با صدایى شبیه به جیغ

٢-تعویض دشوار دنده

٣-افزایش قابل توجه 

٤-تعویض ناخواسته ى دنده ها

٥-تأخیر در حرکت پس از تعویض دنده

6. اختلال در عملکرد دنده اتوماتیک خودرو و سفت شدن دنده در خودرو های دستی

 


نماد اعتماد