0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

 روش تشخیص(علائم) عیب و خرابی پمپ بنزین:

  • صدای نویز از زیر بار خودرو
  • ریپ‌ زدن موتور
  • افت کشش خودرو در سربالایی 
  • خاموش‌شدن ناگهانی موتور

 

پمپاژ بنزین به داخل مسیر لوله های سوخت رسانی جهت انتقال به موتور 

 دو مدل درون باک و بیرون از باک 

همه خودروهای مدرن دنیا از پمپ بنزین درون باک استفاده می کنند (علت: کاهش صدا، پمپ کردن بهینه بنزین، کاهش سیم کشی )


نماد اعتماد