0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

سیستم فنربندی و تعلیق خودرو(جلوبندی) بخشی از خودرو است که ارتباط بین

شاسی و اتاق خودرو با مسیر حرکت را برقرار می‌کند . سیستم تعلیق خودرو باعث

می‌شود نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به سرنشینان وارد

نشود.

سیستم تعلیق و جلو بندی خودرو از اجزایی شامل فنرها، کمک فنرها، بوش یا سیبک و

طبق‌ها تشکیل شده است که هرکدام انواع گوناگونی دارد و وظیفه و عملکرد مشخص

و معینی را دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

فنرها مهم‌ترین بخش یک سیستم تعلیق را شامل می‌شوند.  در واقع ضربات و

ارتعاشات وارد آمده به چرخ خودرو، به فنر منتقل شده و به جای اینکه این ضربه

مستقیم به شاسی وارد شود از طریق فنر جذب شوند.

ضربات وارده به چرخ خودرو از طرف مسیر حرکت به فنر‌ها منتقل می‌شود. ضربات وارد

آمده به فنرها سبب نوسان فنر می‌شود. این نوسان فنر به دلیل خاصیت ذاتی فنر تا

مدت زمان طولانی ادامه پیدا می‌کند به همین دلیل لازم است تا این نوسانات از طریقی

کنترل شوند. کنترل کردن این نوسانات به وسیله کمک فنر انجام می‌شود.

بوش و سیبک

در سیستم تعلیق خودرو نیاز است تا از اتصالات بسیار محکم و مقاوم استفاده شود،

زیرا این سیستم به طور مستقیم با ضربات وارده از جانب مسیر حرکت سر و کار دارد.

گاهی در یک سیستم تعلیق نیاز است که یک اتصال، علاوه بر استحکام کافی امکان

حرکت چرخشی را نیز داشته باشد . برای این منظور از اتصالی بنام سیبک(گوی و

کاسه) استفاده می‌شود. سیبک یک گوی فلزی است که به آن یک بازو متصل است،

این گوی فلزی در درون یک محفظه فولادی که اطراف آن با لاستیک پوشانده شده

حرکت دورانی می‌کند. از سیبک‌ها (اتصال گوی و کاسه) در اتصال طبق‌ها به چرخ یا

اتصال بازوی فرمان به چرخ استفاده می‌شود (سیبک برای اتصال چرخ به شاسی با

قابلیت فرماندهی به کار می‌رود).

سیبک فرمان

بوش‌ها نیز کاربردی شبیه سیبک‌ها دارند ولی در اتصال از نوع سیبک امکان حرکت
 
دورانی در چند جهت ممکن بوده، اما در اتصال از نوع بوش فقط دوران و چرخش در یک
 
جهت  ممکن است.

طبق‌ها

طبق‌ها بازوهایی هستند که سیستم تعلیق را به شاسی خودرو متصل می‌کند.

طبق‌ها از طریق بوش‌ها به شاسی خودرو و از طریق اتصال گوی و کاسه به چرخ خودرو متصل می‌شود.

 


نماد اعتماد