0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

هر چه باید در مورد سیستم‌های انتقال قدرت بدانید:

 

 دیفرانسیل جلو، دیفرانسیل عقب و دو دیفرانسیل!

 

سیستم‌های انتقال قدرت چه تفاوت‌هایی دارند؟

خودروهای دیفرانسیل جلو معمولاً در مقایسه با رقبای خود مدل‌هایی سبک‌تر هستند!

 فضای زیر خودرو و هزینه‌های آن،بهینه تر است!فضای پا و همچنین فضای بار بیشتری

در عقب خودرو دارد!

در سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل جلو ،همه قطعات رایج سیستم انتقال قدرت وجود دارند و  تنها تفاوت،

در محل نصب آن‌هاست. در این خودروها موتور، گیربکس و  دیفرانسیل همه  کنار هم  قرار گرفته و

به موتوری که به صورت عرضی نصب شده، متصل می‌شوند.

 بخش های بعدی تحت عنوان دیفرانسیل عقبْ آورده شده اند 


نماد اعتماد