0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

یک جفت چرخ را تصور کنید که روی یک محور قرار دارند و در مسیری دوار دور می‌زنند . در این حال مشخص می‌شود که چرخی که در سمت بیرونی این مسیر دایره‌ای قرار دارد فاصله بیشتری را طی می‌کند ، نسبت به چرخی که در داخل مسیر و در کنار مرکز قرار دارد . به همین دلیل این چرخ سریع‌تر از چرخ دیگر به دور خود می‌چرخد .

برای هماهنگ‌سازی این ناهمسانی در سرعت میان دو چرخ وسیله ای به نام دیفرانسیل طراحی شده است ( در زبان انگلیسی دیفرانسیل به معنای ناهمسانی است ) . این وسیله مجموعه‌ای از دنده‌هاست که به گونه ای طراحی شده تا نیرو را به هر دو چرخ منتقل کند و در عین حال اجازه دهد در صورت نیاز ، با سرعت‌های ناهمسان بچرخند

 توضیح تکمیلی دیفرانسیل عقب:    

خودروهای دیفرانسیل عقب ، چرخ‌های عقب خودرو را به حرکت در می‌آورند . برای دهه‌ها خودروهای دیفرانسیل عقب بخش عمده خودروهای تولیدی را تشکیل می‌دادند چراکه تولید آن‌ها راحت‌تر و ساده‌تر است و ذاتا قوی‌تر و مطمئن‌تر هستند . در این خودروها موتور در جلو قرار دارد که به یک گیربکس متصل است و نیرو از طریق میل‌گاردان به دنده‌های محور عقب و سپس به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود . تقریبا تمامی کامیون‌ها ، به جز برخی انواع کوچک‌تر ، دیفرانسیل عقب هستند . اگر در عقب یک وانت زیر آن را نگاه کنید می‌‌توانید محفظه محور عقب را در وسط ببینید که یک برآمدگی بزرگ تقریبا به اندازه یک کدوحلوایی یا توپ بسکتبال می‌باشد . درون این برآمدگی چرخ‌دنده‌ها ، حلقه‌ها و تجهیزاتی وجود دارد که دیفرانسیل را تشکیل می‌دهند و نیرو را از میل‌گاردان به چرخ‌ها منتقل می‌کنند، نسبت مناسب میان دنده‌ها را برقرار می‌سازند و همچنین به نیرو اجازه می‌دهند تا بتواند از میل‌گاردان به چرخ‌ها به صورت نود درجه تغییر جهت دهد . این چرخ‌دنده‌ و حلقه‌ها را که محرک نهایی نیز می‌نامند ، نمی‌توان دیفرانسیل خواند و هرکدام می‌تواند به صورت مجزا وجود داشته باشد .

در خودروهای دیفرانسیل عقب ، این چرخ‌های عقب هستند که خودرو را به حرکت در می‌آورند ولی چرخ‌های جلو خودرو را هدایت می‌کنند و به این ترتیب کارها تقسیم می‌شود. اینکه مزایای دیفرانسیل عقب چیست بستگی به کاربری مورد ا‌نتظار از خودرو دارد . در کامیون‌های سنگین و وانت‌ها ، دیفرانسیل ‌عقب پایداری در ناهمواری‌ها را به همراه دارد و با توجه به افزایش وزن بار ، اصطکاک نیز افزایش می‌یابد زیرا وزن بار به چرخ‌ها فشار وارد می‌کند . در خودروهای مسافری ، دیفرانسیل عقب توانایی کنترل بهتر نیروی موتور و وزن‌های اضافه در خودرو را ایجاد می‌کند . خودروهای لوکس اغلب دیفرانسیل عقب می‌باشند . تمام خودروهای اسپرت واقعی و خودروهای مسابقه‌ای همانند گرند‌پری ، فرمول یک یا نسکار نیز دیفرانسیل عقب هستند . مزیت عمده دیفرانسیل عقب در خودروهای سرعتی این است که انتقال وزن در هنگام شتاب ، اصطکاک را افزایش می‌دهد و هرچه شتاب بیشتر شود وزن بیشتری به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود و اصطکاک بیشتر می‌شود و همه این‌ها شتاب را افزایش می‌دهند .  

 

 

 

 


نماد اعتماد