0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

ادامه معایب(مشکلات)موتور خودرو

4- بالا رفتن مصرف سوخت :

تقریباً هر موردی(چگونگی رانندگی فرد،کم باد بودن چرخ ها،...) می تواند سبب افزایش مصرف سوخت شود . با استفاده از سوخت سنج و بعضی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جلو داشبورد می توان مصرف سوخت را به دقت اندازه گیری کرد . آزمون نشت سیلندر و آزمون های خلاء سنجی به مشخص شدن علت بالا رفتن مصرف سوخت کمک می کنند.

اگر مشکل در سیستم سوخت رسانی است ، به نکات زیر توجه کنید :

  • دریچه ساسات باز نمی شود(با سرعت کافی باز نمیشود!)
  • سطح شناور کاربراتور بیش از حد پایین است، در نتیجه کاربراتور فلوت می کند و بسختی به محفظه احتراق می رسد . ممکن است شیر سوزنی در حالت باز،گیر کرده یا درست در جای خود نشسته باشد .
  • سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد،گیر کرده است(در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود)
  • ژیگورها فرسوده شده اند(گشاد کرده اند) که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد!
  • سوخت پاش ها نشت می کنند!
  • فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد .

علاوه بر سیستم سوخت رسانی، عوامل دیگری نیز ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت شوند که عبارتند از :

خرابی رادیاتور موتور یا خرابی سیستم کنترل الکترونیکی موتور، خرابی سنسور(حسگر)ها(سنسور دمای آب،سنسور دور موتور، سنسور فشار مطلق منیفولد، سنسور اکسیژن ،سنسور وضعیت دریچه گاز) وخرابی عملگرها،خرابی مدول کنترلی برنامه پذیر و خرابی کاراندازهایی از قبیل سولنوئیدها، کلیدها و شیرهای الکترونیکی .

– فرسودگی موتور و کاهش تراکم (کمپرس) سبب افزایش مصرف سوخت می شود .

–کم باد بودن چرخ ها ، کشیدن ترمزها ، بکسواد کردن کلاچ(سُر خوردن صفحه کلاچ)،خرابی جعبه دنده خودکار،نامیزانی چرخ ها.

صداهای موتور

صدای موتور شامل هر نوع صدای ناخوشایندی مثل زوزه کشیدن(حین کم گاز دادن به ازای دور موتور خاص یا مقدار مشخصی بازشدگی دریچه گاز به وجود می آید...صدای زوزه موتور معمولاً در سرعت های بین ۴۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت شنیده می شود..علت صدا زوزه موتور غالباً خرابی دسته موتورها ، ملحقات موتور یا اجزای سیستم تخلیه است)، تق تق کردن ، تاپ تاپ کردن و سوت کشیدن است. صدای موتور غالباً با لرزش(تکان های با فرکانس بالا که غالباً در سرعت های خاص شنیده می شود..لرزشی که در سرعت کمتر از ۸۰ کیلومتر در ساعت رخ دهد،لرزش سرعت پایین و لرزشی که در سرعت بیشتر از 80 کیلومتر بر ساعت رخ میدهد،لرزش سرعت بالا نام دارد)!

یکی از منابع احتمالی لرزش ، درست جدا نشدن سیستم تخلیه و اگزوز از بدنه خودرو است.

اگر مشخص شود کدام قطعات در ایجاد صدا موتور نقش دارند و صدا در چه وضعیتی ایجاد می شود ، آسانتر می توان علت ایجاد صدا موتور را یافت . بعضی از صداهای موتور خیلی مهم نیستند !!

نوک میله مخصوص را همراه با گوشی آن روی قطعات مختلف بگذارید ، به این ترتیب صداهای غیر عادی را آسان تر می توان مشخص کرد . نوک میله یا گوشی را جابه جا کنید تا بفهمید صدا در کجا بلندتر است ، با این وسیله به آسانی می توانید علت ایجاد صدا را پیدا کنید.

هشدار !وقتی با میله گوشی  دنبال علت صدا هستید،مراقب تسمه پروانه و پروانه باشید!

۱-صدای سوپاپ و تایپیت : صدا تلق تلق منظمی است که در دورهای پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دورهای بالاتر به گوش نرسد . علت این صدا معمولاً خلاصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است .

برای بررسی ، فیلتری را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کم شد، علت خلاصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خلاصی را تنظیم کنید . اگر با این کار صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی سطح تاپیپ یا ناصافی بادامک است .

علل دیگر ایجاد صدا سوپاپ و تایپیت:

 لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گاهی پس از روشن شدن موتور ، یا بعد از گرم شدن آن ، صای تاپیپ قطع می شود . برای جلوگیری از ایجاد این صدا تاپیپ های معیوب را عوض کنید .

۲-انفجار :

هنگام بالا رفتن از سربالایی ، بعضی از صداهای انفجار را می توان عادی تلقی کرد اما اگر انفجار بیش از اندازه رخ دهد به موتور صدمه می زند .

۳-صدای شاتون : معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است(صدا شاتون غالبا وقتی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت). فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید. وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .

۴- صدای گژنپین:  

صدای گژنپین شبیه صدای سوپاپ و تاپیت است(ولی طنین خشک و دوگانه ای دارد). این صدا در دور آرام وقتی جرقه آوانس است ، واضح تر شنیده می شود . علل آن عبارتند از: فرسوگی یا لقی گژنپین ، ساییدگی بوش گژنپین یا کمبود روغن . در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به ۴۸ کیلومتر در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود . در بعضی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی بررسی کرد . در این حالت باید وایرها را یکی یکی قطع کنید . وقتی شمع سیلندری که گژنپین آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش می یابد .

۵-صدا رینگ پیستون : صدای رینگ پیستون شبیه صدای سوپاپ و تاپیپ است(ولی صدای رینگ در هنگام شتاب گیری موتور بلندتر است) . کم بودن کشیدگی رینگ ، شکستگی یا ساییدگی رینگ ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ایجاد صدا رینگ پیستون شود . یکی از آزمون های رایج ، باز کردن شمع ها و ریختن 1 قاشق غذاخودری(15cc) روغن موتور در هر سیلندر است . سپس باید موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور کند و بعد از آن شمع ها را ببندید و موتور را روشن کنید . اگر صدا کاهش یافت ، احتمالاً رینگ ها خراب است . آزمون های نشت و تراکم سیلندر نیز می توانند به یافتن عیب کمک کند .

 ۶- زدن پیستون:  

دراثر زدن پیستون،صدایی خفه  طنین دار به گوش میرسد . این صدا در نتیجه نوسان پیستون در سیلندر ایجاد می شود . اگر پیستون فقط وقتی که موتور سرد است بزند ،خیلی مهم نیست . زدن پیستون نشانه نیاز موتور به تعمیر است .


نماد اعتماد