0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

فنر
باعث می شود کمترین فشار به اتاق خودرو و شاسی وارد شود.

فنر های جلوبندی خودرو به سه نوع تقسیم می شوند :

فنرهای لول : این فنر ها میله ای می باشند که به شکل دایره ای شکل به دور یک استوانه قرار گرفته اند .

فنرهای تخت : این فنر معمولا  در چرخ های عقب خودرو استفاده میشود و به صورت چند تخته  فلز است  که بر روی هم به صورت منظم قرار گرفته اند!

فنرهای پیچشی : میله ای  با خاصیت پیچش و انعطاف!

وفتی به فنر، ضربه وارد می شود این فنر مدتی طولانی نوسان خواهد داشت.برای خنثی کردن این نوسانات،از" کمک فنر " استفاده میشود.

معایب و ایرادات کمک فنرها را بیشتر بشناسید

یکی از مهم ترین تاثیراتی که خرابی کمک فنرها می تواند بر یک خودرو بگذارد کاهش کیفیت سواری است و در

صورت عدم توجه به این مورد ممکن است ایراداتی حتی در سایر بخش های خودرو نظیر شاسی نیز به وجود آید. شاید

بسیاری، بروز ایراد در کمک فنرها را جدی نگیرند اما کمک فنرها ارتباط بسیار مهمی با ایمنی خودرو دارند و در

صورت بروز ایراد حاد در این بخش ممکن است مواردی نظیر عدم پایداری و یا حتی چپ شدن خودرو نیز رخ دهد.

مهم ترین نشانه های خرابی کمک فنرها:

۱- تغییر ظاهری:

در صورتی که بر اثر اعمال ضربات مختلف به خودرو نظیر تصادفات، کمک فنرها تغییر ظاهری بدهند، با نگاه به کمک

فنر ها و تشخیص تغییر در ظاهر فنرها می توان بروز ایراد در این بخش را تشخیص داد. مشاهده افتادگی در یکی از

چهار گوشه خودرو ممکن است نشان دهنده خرابی کمک فنرها باشد.

۲- نشتی:

سیال روغنی باید در کمک فنرها وجود داشته باشد ولی در صورت مشاهده نشتی در کمک فنرها، حتما باید کمک فنرها

تعویض شوند.

۳- تکان های نامتعارف:

اگر در جاده های هموار تکان های غیر عادی در خودرو مشاهده شود یا در هنگام ترمز زدن قسمت جلو خودرو به مقدار

زیادی به سمت پایین حرکت کند(شیرجه بزند) نشان دهنده خرابی کمک فنرها است.

۴- رقصیدن چرخ ها:

اگر در حین عبور از ناهمواریها،چرخ ها به طور دائم به سمت بالا یا پایین برود(بازی محورها و چرخ ها بیشتر شود)

یعنی کمک فنرها خراب اند!

۵- کشیده شدن به یک سمت:

اگر خودرو به یک سمت کشیده شود ممکن است یکی از دلایل آن،خرابی در سیستم تعلیق(جلوبندی) شامل تایرها، فنرها و

کمک فنرها باشد و باید این موارد توسط تعمیرکار مجرب بررسی شود.

۶- فرسودگی نامتعارف تایرها:

در صورتی که تایرها به صورت غیرعادی(پله شدن) فرسوده شوند نشانگر بروز عیب در سیستم تعلیق(جلوبندی) به خصوص در

کمک فنرها است.

۷- صدای اضافه:

خرابی کمک فنر می تواند باعث ایجاد صدای تقه موقع عبور از دست اندازها شود(شنیدن این صدا کاملا واضح خواهد

بود). یکی از دلایل این صدا ممکن است شل شدن پیچ نگهدارنده کمک فنر باشد.

8- سرنشینان احساس خشکی دراتاق می کنند


نماد اعتماد