0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

سیستم تعلیق(جلوبندی خودرو) با اهداف زیر طراحی شده است:

۱. دریافت ضربات وارده به چرخها و انتقال کمتر این تکانها به اتاق خودرو.

۲. کنترل و هدایت پذیری آسانتر خودرو در سر پیچ ها.

تاثیر زوایای غلط در هندسه چرخ ها و عیوب ناشی از آن

 نکاتی در مورد جلوبندی خودرو

سیبک و مفصلها : 

سیبک ها و مفصلها طوری طراحی شده اند که بتوانند قطعات ثابت (مانند جعبه فرمان و طبق ها) را به قطعات متحرک (مانند کمک

فنر و سگدست) متصل کنند تا در هنگام گردش به چپ و راست، چرخها بتوانند آزادانه حرکت کنند.

بوش ها حرکت دورانی شبیه به سیبک دارند ولی فقط در یک جهت دوران می کنند(برخلاف سیبک)

علائم خرابی سیبک و مفصل:

 خرابی این قطعات معمولا بصورت لق شدن مفصل (بدلیل کارکرد زیاد) و کج شدن آنها (در اثر ضربه) است.

در صورت خرابی این قطعات:

– زاویه چرخها بر هم خورده که در تنظیم غربیلک فرمان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

– صدای غیر متعارف از جلوبندی شنیده می شود.

– در برخی موارد، در صورت خرابی مفصل و سیبک، خودرو در دست اندازها(اصطلاحا) گیج می شود.

– کج شدن هر یک از قطعات جلوبندی در یکی از زاویه های چرخها تاثیر گذار خواهد بود.

سگدست و مجموعه بلبرینگ و توپی چرخ های جلو

این سه قطعه روی هم مونتاژ شده و در اغلب خودروها، از یک سمت به کمک فنر و از سمت دیگر توسط سیبک به طبق وصل می شود.

– وزن اتاق خودرو از طریق این قطعات به چرخ و زمین منتقل می شود.

– دو سر سگدست متحرک است و امکان حرکت به چپ و راست را برای چرخ فراهم می کند.

علائم خرابی سگدست و مجموعه بلبرینگ و توپی چرخ: 

این سه قطعه روی هم مونتاژ شده و در اغلب خودروها، از یک سمت به کمک فنر و از سمت دیگر توسط سیبک به طبق وصل می شود.

 وزن اتاق خودرو از طریق این قطعات به چرخ و زمین منتقل می شود.

 دو سر سگدست متحرک است و امکان حرکت به چپ و راست را برای چرخ فراهم می کند.

در صورت کج شدن سگدست (در اثر ضربه شدید)، زاویه چرخ بر هم خورده و عملکرد جلوبندی با مشکل مواجه می شود.

 در صورت خرابی بلبرینگ، در حین حرکت (مخصوصا در سرعت بالا)، صدایی از چرخها شنیده خواهد شد!

مجموعه جعبه فرمان

این قطعه روی اتاق خودرو سوار می شود و چرخش فرمان را توسط مفصل ها و سیبک ها به سگدست منتقل می کند تا امکان گردش به چپ و راست برای

خودرو فراهم شود.

علائم خرابی مجموعه جعبه فرمان

لق شدن سیبک ها و مفصلها:

احساس لقی حین چرخاندن فرمان احساس خواهد شد که معمولا با صدا همراه است.

سفت شدن فرمان:

 در صورت هیدرولیک بودن فرمان، باید سیستم هیدرولیک بررسی شود.

روغن ریزی از جعبه فرمان:

 معمولا بدلیل فرسوده شدن اورینگ ها اتفاق می افتد که پس از باز شدن جعبه فرمان،قابل تعویض هستند.

رینگ و لاستیک

رینگ و لاستیک از طریق بلبرینگ به سیستم تعلیق متصل می شوند تا چرخش لاستیک نرم و بی صدا انجام شود.

علائم خرابی رینگ و لاستیک:

در صورت بالانس نبودن لاستیک، و یا کج شدن رینگ، در فرمان و اتاق خودرو لرزش احساس می شود. این لرزش بیشتر در سرعتهای خاص، یا

سرعتهای بالا احساس می شود.

اگر لاستیک سابی  ناهماهنگ در لبه های داخلی یا خارجی لاستیک ایجاد شده باشد، سیستم تعلیق(جلوبندی) ایراد دارد و یکی از زاویه های چرخ برهم

خورده است.

عملکرد درست و بدون نقص سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو، منوط به کارکرد صحیح تمام این قطعات در کنار یکدیگر است.

محل استقرار این قطعات در زاویه چرخها تاثیر مستقیم دارد. 

 

 


نماد اعتماد