0912-0700431         021-33985950

0935-7082874         021-55374352

@digicarhelp

فیلتر هوا در بازه های زمانی مشخص ( با توجه به میزان استفاده از خودرو، میزان آلودگی محیط رانندگی) تعویض میگردد . اگر در خودرو از فیلتر هوا استفاده نشود ، ذرات آلوده باعث بسته شدن راه های عبور هوا میگردد و در مسیر هوا، تداخل ایجاد میکند و باعث افزایش مصرف بنزین خودرو میگردد .

بهتر است که روغن نیز همراه با فیلتر هوا تعویض شود.

هر احتراقی که درون موتور اتفاق می افتد نیاز به هوا دارد. بدون هوا سوخت نمی سوزد و در نتیجه نیروی مورد نیاز تولید نمی شود. به علاوه هوا باید تمیز باشد، در غیر اینصورت گرد و غبار و آلودگی وارد موتور شده و کارآیی آن را کاهش می دهد، باعث خوردگی بدنه موتور می شود و طول عمر خودرو را کم می کند. وقتی که هوای کافی وارد موتور نشود، فشار بیشتری به موتور وارد می شود.

نشانه هایی که نیاز است فیلتر هوا تعویض گردد:

افزایش چشمگیر مصرف سوخت


مشکل احتراق درموتور یا سخت روشن شدن موتور


روان کار نکردن موتور

 

روشن شدن چراغ سرویس موتور


مهمترین عامل، شرایط رانندگی شماست. اگر شما در داخل شهر شلوغ با توقف و حرکتهای مداوم و یا در جاده هایی خاکی رانندگی می کنید نسبت به کسی که فقط برخی اوقات در جاده های خلوت وتمیز رانندگی می کند، باید فیلتر هوا را سریعتر جایگزین کنید.


نماد اعتماد